- Final: Individuales Masculinos -
123
4784
6666
Finales - Cancha Central
- Semifinales: Individuales Masculinos -
12
677
363
Semifinales - Cancha Central
12
776
621
Semifinales - Cancha Central
- Cuartos de Final: Individuales Masculinos -
123
3664
6477
Cuartos de Final - M1
12
66
02
Cuartos de Final - Cancha Central
12
43
66
Cuartos de Final - Cancha Central
12
792
670
Cuartos de Final - Cancha Central
- Segunda Ronda: Individuales Masculinos -
12
66
34
Segunda Ronda - M1
12
66
22
Segunda Ronda - M1
123
366
634
Segunda Ronda - M1
12
35
67
Segunda Ronda - Cancha Central
123
3665
6177
Segunda Ronda - Cancha Central
12
67
45
Segunda Ronda - Cancha Central
12
66
42
Segunda Ronda - Cancha Central
12
776
643
Segunda Ronda - Cancha Central
- Primera Ronda: Individuales Masculinos -
12
44
66
Primera Ronda - Cancha Central
123
64776
77643
Primera Ronda - M1
123
6362
3677
Primera Ronda - Cancha Central
12
7107
685
Primera Ronda - M2
12
66
21
Primera Ronda - Cancha Central
123
3677
6163
Primera Ronda - Cancha Central
12
40
66
Primera Ronda - M1
123
266
642
Primera Ronda - Cancha Central
12
53
76
Primera Ronda - Cancha Central
123
376
651
Primera Ronda - M1
12
76
54
Primera Ronda - M1
123
6643
1776
Primera Ronda - M3
123
3665
6377
Primera Ronda - M2
123
1666
6478
Primera Ronda - M2
12
644
776
Primera Ronda - M2
12
34
66
Primera Ronda - Cancha Central