- Final: Individuales Masculinos -
12
34
66
Finales - Cancha Central
- Semifinales: Individuales Masculinos -
123
6565
3777
Semifinales - Cancha Central
123
677777
796263
Semifinales - Cancha Central
- Cuartos de Final: Individuales Masculinos -
123
631
266
Cuartos de Final - Cancha Central
12
464
677
Cuartos de Final - Cancha Central
12
66
33
Cuartos de Final - Cancha Central
12
643
776
Cuartos de Final - Cancha Central
- Segunda Ronda: Individuales Masculinos -
12
52
76
Segunda Ronda - Cancha Central
12
679
467
Segunda Ronda - Court 1
12
467
679
Segunda Ronda - Court 1
12
66
24
Segunda Ronda - Court 1
12
66
32
Segunda Ronda - Court 1
123
603
466
Segunda Ronda - Cancha Central
12
677
362
Segunda Ronda - Cancha Central
12
43
66
Segunda Ronda - Cancha Central
- Primera Ronda: Individuales Masculinos -
12
677
463
Primera Ronda - Cancha Central
12
365
677
Primera Ronda - Court 1
12
66
33
Primera Ronda - Cancha Central
12
53
76
Primera Ronda - Cancha Central
12
32
66
Primera Ronda - Court 3
123
163
636
Primera Ronda - Court 3
12
66
23
Primera Ronda - Court 1
12
34
66
Primera Ronda - Court 1
123
6466
7724
Primera Ronda - Cancha Central
123
6467
7735
Primera Ronda - Cancha Central
12
66
33
Primera Ronda - Court 3
123
6617
3775
Primera Ronda - Court 1
123
6663
4786
Primera Ronda - Cancha Central
12
66
31
Primera Ronda - Court 1
12
45
67
Primera Ronda - Cancha Central
123
645
467
Primera Ronda - Cancha Central